Brandbeveiliging


Vuur verspreidt zich razendsnel. Zonder adequate brandpreventie kan een kleine vuurhaard zo maar veranderen in een uitslaande brand. Zelfs als de brandweer snel ter plaatse is om de brand te blussen, kan de schade enorm zijn. In de praktijk weten veel mensen niet hoe om te gaan met brandbeveiliging. Om u en uw gezinsleden of collega's te beschermen tegen brand, leest u hieronder wat u kunt doen om brand in uw huis of bedrijf te voorkomen, een stappenplan om een vluchtroute te oefenen, wat te doen als er toch brand uitbreekt en waarom het hebben van één of meerdere rookmelders in huis zo belangrijk is."Elk jaar ontstaat er bij ruim 100.000 woningen brand. Senioren

lopen bijna 3 x zoveel kans te overlijden bij brand."